GIỚI THIỆU SÁCH

Trong các nghiên cứu định lượng sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp đầy đủ và tin cậy là một trong những yếu tố quan trọng quyết định tính khả thi của đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội. Chúng ta cùng tham khảo một số nguồn cơ sở dữ liệu sau đây.

Yêu cầu thực hành đầu tiên của NEC là mọi công việc phải được thực hiện một cách "rõ ràng và thuần thục". Nghĩa là người lắp đặt phải được cảnh báo và nhắc nhở, thông tin phải đầy đủ. Với tư cách là người lắp đặt trang thiết bị nguy hiểm, điều quan trọng là bạn phải duy trì sự chú tâm đối với những người vận hành hệ thống do bạn lắp đặt.

Vẽ kỹ thuật là môn học cơ sở đầu tiên và bắt buộc của sinh viên khối ngành kỹ thuật, để trang bị cho các bạn sinh viên một nền tảng kiến thức vững trắc, và theo suốt trong quá trình công tác và làm việc của mình.

Nội dung biên soạn theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành. Với bộ giáo trình này người dạy và người học có thể nha chóng truyền đạt và tiếp thu đầy đủ những kiến thức về nguyên công tiện.

Trang: 1-2-3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP